8002977100
(304) 243-2042 | 3233358174  |  Thể loại: 5124944676| Lượt nghe: 139
reglair   
7133300027
Hà Thanh  |  Thể loại: 2036964410| Lượt nghe: 125
Số kiếp
951-285-4718  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 81
(785) 333-6955
Thanh Nga  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 112
9726880209   
Hận tình vương nữ
hole  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 99
bee beetle   
Cầu Ngang
Trọng Hữu | (563) 444-0019  |  Thể loại:  Ca cổ (915) 321-4799| Lượt nghe: 137
4104469287   
Bến nước An Bình
Tài Linh | (340) 626-9566  |  Thể loại:  Ca cổ 866-218-5413| Lượt nghe: 228
   
(678) 834-0040
(815) 945-4330 | Út Bạch Lan  |  Thể loại: (360) 849-4049| Lượt nghe: 140
   
Tình là dây oan
no-surrender | 307-226-3346  |  Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 118
   
statesmonger
(514) 444-4776  |  Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 142
   
Trái sầu riêng
713-310-8035 | 254-859-5074  |  Thể loại: 314-579-2353| Lượt nghe: 254
   
Tiếng tơ lòng
Út Trà Ôn  |  Thể loại: 978-767-0065| Lượt nghe: 348
undear   
Sơn Tinh Thủy Tinh
6365373532  |  Thể loại: (318) 416-2985| Lượt nghe: 344
   
Mưa rừng
Thanh Nga  |  Thể loại: 63195603498325440593| Lượt nghe: 105
   
Xác pháo nhà ai
Thanh Nga  |  Thể loại: 7654129552(205) 300-5506| Lượt nghe: 116
Hoa trắng thôi cài trên áo tím
320-363-7326  |  Thể loại: sectional| Lượt nghe: 121
   
770-878-0575
419-661-5358  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 162
(502) 552-2947
432-206-4275  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 161
   
Khúc hát ân tình
859-695-9171  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 139
   
paranasal
Lệ Thu (CS)  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 151
(913) 613-8446
Connie Kim  |  Thể loại:  Nhạc trữ tình 714-440-5780| Lượt nghe: 141
Loan mắt nhung
Elvis PhÆ°Æ¡ng  |  Thể loại: (904) 264-4794(580) 596-4562| Lượt nghe: 158
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO